Den omvendte bell-kurve – eller hvorfor er deltid et problem?

Projekters workload

workload-singleSet fra projektlederens perspektiv følger langt de fleste projekter en “omvendt Bell-kurve”.
Der er ofte et stort arbejdspres på projektlederen i projektets tidlige faser. Der skal  diskuteres løsninger, tidsforbrug estimeres, allokeres ressourcer, og udarbejdes relevante dokumenter.

Derefter følger en – ofte ganske lang – periode, hvor teknikerne udfører arbejdet. Her skal følges op, skrives rapporter og eventuelle ‘issues’ skal eskaleres og diskuteres med. Alt andet lige er presset på projektlederen i denne fase af projektet betydeligt lavere end i startfasen.

Når projektet så nærmer sig sin afslutning stiger projektlederens arbejdspres igen.

Ovenstående antyder at en given projektleder, såfremt han/hun kun arbejdede på et enkelt projekt af gangen, vil have en lang periode hvor der ikke er arbejde nok til at fylde en hel arbejdsdag.

Value for money

workload-many2I langt de fleste virksomheder løser man dette ved at give projektlederen flere parallelle projekter. Således optimerer man “Value for money” –  og både kunde og projektleder er tilfredse.

Kunden får gennemført sine projekter – og projektlederen får tjent nogen timer hjem.

Det er selvfølgelig oplagt at det ind imellem fører til et ganske højt arbejdspres for projektlederen – men det tager vi som projektledere med – både for ikke at være ‘nej-sigere’ – men også fordi det jo er gode penge.

Problemet – eller “udfordringen” som det vel hedder på nudansk – opstår i det øjeblik man som projektleder egentlig helst bare vil arbejde med ét enkelt projekt.

“Business as usual”

Performance
Man risikerer nemt at havne alt for langt ude til højre på denne kurve. Og det tjener vel ingen? Source: https://www.mindtools.com/pages/article/inverted-u.htm

Hvis man nu som projektleder får den ide at man helst bare vil arbejde med et enkelt projekt ad gangen. Og man har mulighed for at leve med en – til tider betragtelig – nedgang i betalingen. Ja, så kan det faktisk være overordentligt svært at lande sig en opgave.

Jeg følger godt med i udbuddet af opgaver. Og selvom jeg nemt kan læse ud af mange opgavebeskrivelser, at de indeholder adskillige parallelle projekter, og således nemt kunne deles mellem 1-2-3 konsulenter, så er det ikke det man ser.

Man finder kun uhyre sjældent en opgavebeskrivelse idag hvor der ikke er angivet “fuld tid” – og hvor det ikke ligger implicit (og nogen gange meget tydeligt) at begrebet “fuld tid” i spidsbelastningsperioder skal forstås som “fuld tid++”. Hvilket jo giver fin mening taget ovenstående grafer i betragtning. Hvis du altid skal have ca. 40 timer om ugen, vil der uundgåeligt være tidspunkter hvor flere sideløbende projekters workload peaker samtidigt.

Måske vi som konsulenter kunne være med til at påvirke vores kunder til nytænkning? Måske vi kunne insistere på ‘kun’ at køre et enkelt projekt ad gangen?

Skræmmende tanke ikke sandt?